Derinder Denetim Kurulu

DENETİM KURULU ASIL ÜYELER

Ali Rıza KOÇ
(Denetim Kurul Başkanı)
HAKKINDA

Faik BİRKAN
(Denetim Kurul Üyesi)

HAKKINDA

Recep BİRKAN
(Denetim Kurul Üyesi)
HAKKINDA

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

Abdurrahman TOPEL
(Denetim Kurul Üyesi)
HAKKINDA

Süleyman KALDIRIM
(Denetim Kurul Üyesi)
HAKKINDA

Celal KOÇ
(Denetim Kurul Üyesi)
HAKKINDA